Hamnen i Ljugarn behöver bli djupare

Ljugarns fiskareförening vill ha tillstånd att muddra i fiskehamnen och därefter dumpa muddermassorna till havs.

Sedan förra muddringen för nio år sedan har hamnen slammat igen, mycket på grund av att kajerna är skadade.

1997 gjordes en analys av muddermassorna som visade låg halt av föroreningar.

Fiskareföreningen hoppas nu att den gamla analysen ännu gäller och tror på ett snabbt tillstånd från länsstyrelsen.