Installation av elmätare återupptas

Installationsföretaget Bravida återtar arbetet med att byta elmätare hos GEABs elkunder. I förra veckan stoppade Bravida arbetet för att diskutera detaljer i sitt avtal med det slovenska företaget Iskra.

Iskra har avtal med Vattenfall och GEAB om att byta ut alla deras gamla elmätare.

Sent på tisdagskvällen gav Bravidas koncernchef Torbjörn Thorell order om att återuppta det arbetet igen.

Enligt Göte Johansson som är Bravidas platschef på Gotland kommer arbetet med att monterna mätare börja redan idag.

De nya elmätarna kan fjärravläsas, och därför behöver inte GEAB komma hem och läsa av mätarställningen.

Bara på Gotland handlar det om att byta 20.000 mätare, och det arbetet kommer att bli färdigt under våren. År 2009 blir det lag på att alla elmätare ska vara av den nya typen.