Arbetsmiljö i förskolor inspekteras

Arbetsmiljön i förskolorna på Gotland ska kontrolleras av Arbetsmiljöverket. Sista veckan i april kommer personalens arbetsmiljö på förskolorna att inspekteras.

Kontrollerna kommer främst att vara inriktade på tre områden:

  • organisation och psykosocial arbetsmiljö.
  • belastningsergonomi.
  • och störande buller.

Syftet med inspektionen är främst att kontrollera hur och om arbetsgivaren - alltså Gotlands kommun - åtgärdar risker för ohälsa och olycksfall.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och förbättra arbetsmiljön.