Fisketurism skulle kunna ge nya jobb

En utvecklad fisketurism skulle kunna ge Gotland 200 miljoner kronor i bruttointäkter per år - och ett 20-tal personer skulle kunna anställas på heltid och ägna sig åt fiskevård över hela ön.
Det hävdar föreningen Östra Gotlands Fiskevård Vilt & Fritid. 

Föreningen försöker nu ännu en gång övertyga de styrande i Gotlands kommun att satsningen är rätt för Gotland.

Redan 1997 låg föreningen bakom en fiskvårdsmotion, som då fick ett positivt svar.

Men ändå har inget hänt från kommunens sida.

”Det känns som ett hån mot oss som vill göra något för Gotland”, tycker fiskvårdsföreningen i sitt brev till kommunfullmäktige och påpekar att det som idag bromsar utvecklingen är brist på pengar för att göra nödvändiga investeringarna.