Betor kan bli energi i framtiden

Betodling för energiändamål kan bli ett komplement för odlarna på Gotland. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist diskuterade frågan med representanter för de gotländska betodlarna vid sitt besök på onsdagen.

Några direkta besked hade hon inte med sig, men hon tycker det är viktigt att skapa goda villkor för jordbruket på Gotland, även om sockerbetsodlingen minskar.

- Diskussionerna om olika alternativ har varit konstruktiva och det finns en öppenhet för att använda sockerbetan som utgångspunkt för en annan typ av produktion, sa jordbruksministern.