Tingstäde vattentäkt ska skyddas

Trots att Tingstäde träsk är en av de vattentäkter som förser Visby med dricksvatten, så finns idag inget skydd för vattentäkten.

Nu har ett förslag till skyddsföreskrifter tagits fram och där framgår bland annat att det ska krävas tillstånd för att borra efter eget vatten i området. Det ska dessutom behövas tillstånd för mark- och vattenpumpar.

Av skyddsföreskrifterna framgår också att man inte får åka bil på isen eller köra båt med bensinmotor på träsket.