Ajkes träsks byggnadsstopp ändras

Förutsättningarna för byggnationer kring Ajkes träsk på Fårö kan komma att förändras. Det är Miljö- och hälsoskyddskontoret som överväger att lätta lite på byggnadstoppet.

Kommunens strikta hållning kan alltså ändras något och det kan bli möjligt att bygga hus på de platser vid träsket där markdjupet är minst två meter.

Det innebär att spillvatten kan få släppas ut men inte toalettavlopp.

En utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppet på Fårö ligger långt fram i tiden och är beroende av hur ön ska förses med dricksvatten.