Kritiken mot ny lag blev för hård

Förslaget till ny strandskyddslag kommer att göras om. Kritiken mot förslaget blev för hård.

I slutet av mars väntades regeringen lägga fram den nya lagen, men kritiken från bland annat kommunerna innebar att förslaget nu görs om. Och det kan ta upp till ett år innan det nya försalget är klart.

Kritiken har bland annat gällt om strandskyddet generellt ska utökas till 300 meter.

Kommunerna vill ha större inflytande över vilka stränder som ska kunna bebyggas och vilka som ska fredas.