Utökade besökstider för bygglov

För den som behöver hjälp att söka bygglov har Stadsarkitektkontoret börjat med utökade besökstider.

På försök under våren har kontoret öppet på tisdagkvällar och då kan den som går i byggnadstankar få hjälp med rådgivning och tips.

På så sätt hoppas man spara tid genom att minska antalet felaktiga ansökningar om bygglov.