Barnens perspektiv står i fokus

Nu ska barnens perspektiv stå i fokus i Gotlands kommun. I dagarna får fullmäktigeledamöter lyssna på en föreläsning om barn och ungdomars inflytande utifrån FN:s konvention om barns rättigheter.

I kommunens folkhälsopolitiska program står det att frågan ska prioriteras och nu ska alltså politikerna lära sig hur det kan göras rent praktiskt.