Djuren utan ligghall till december

Lantbrukare på Gotland får nu ha sina djur ute fram till första december utan att bygga en ligghall för djuren. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förlänger därmed den tiden med en månad för att anpassa sig till öns milda klimat.

Mellan första december och sista april krävs däremot att djuren kan söka skydd i en ligghall. Men även under den tiden kan den som vill släppa ut djuren på dagarna om vädret är bra.

Det här beslutet påverkar inte möjligheterna att få dispens från kravet på ligghall - det beslutar Jordbruksverket om. Men dispenser är mycket vanligare på Gotland än i övriga landet.