Gotska GK får ta vatten från brunn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Gotska golfklubben ska få ta grundvatten ur en brunn i närheten för att vattna golfbanan.

Golfklubbens utredning visar att grannarnas brunnar inte ska påverkas, men nämnden vill ändå att vattennivån kontrolleras.

Golfklubben kan även få bygga en damm för att lagra vatten - i första hand regnvattnet från flygfältet som de använder idag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlund tycker att det är bättre för miljön att sprida ut det vattnet på en stor yta istället för att det rinner ner i slukhål.

Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt beslutar om brunnen och dammen.