Inga bostäder inpå Broskroten

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tycker inte att det ska få byggas bostäder nära bilskroten i Bro. Däremot har nämnden inget emot bygget om det placeras mer än 500 meter från skroten.

Det handlar om en bygglovsansökan på fem bostadshus i Bro som skulle ligga så nära bilskroten som 200 meter. Men miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är stor risk att de boende då skulle störas av oväsen när skrotbilar pressas ihop. Och den störningen skulle på sikt kunna tvinga kommunen att stänga skroten.

- Det måste finnas bilskrotar på Gotland, och det här är öns största bilskrot, säger miljöchef Jan von Wachenfeld.