Risk för översvämning vid tö

Räddningstjänsten varnar för att flera gotländska fastigheter kan drabbas av översvämning nu när all snö smälter.

Räddningstjänsten tycker att husägare bör rensa diken och kanaler i närheten av husen.

De som drabbas av översvämning bör flytta elanslutna föremål och eventuellt täta golvbrunnar.

Förra året drabbades ett 20-tal fastigheter på ön av översvämning.