Åsikter om vindkraft går isär

Byggnadsnämnden är positiv till förslaget att bygga vindkraftverk på Tofta skjutfält. Men hemvärnet tycker inte att det är någon bra idé.

Bo Björkman, socialdemokrat och ordförande i byggnadsnämnden säger att skjutfältet skulle passa eftersom marken ändå är förstörd av militärens övningar där.

Men enligt hemvärnet på Gotland så har försvaret inga planer på att lämna Tofta skjutfält.

Hela Tofta skjutfält ägs idag av statliga fortifikationsverket. Två tredjedelar av fältet, från Blåhäll till Ygne, disponeras av Gotlands hemvärn. Och hemvärnet har inga planer på att lämna ifrån sig den marken. Därför kommer det inte att kunna byggas några vindkraftverk där.

Det säger Rutger Bandholtz som är chef för Gotlands hemvärn. Och han är upprörd över att kommunen över huvudtaget diskuterar frågan om vindkraft på skjutfältet, när det inte är aktuellt.