Dispens från strandskyddet för utedass

Suderguten Jan Larsson i Vamlingbo har fått dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett utedass vid sin fastighet

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att utedasset byggs på redan bebyggd mark och att det drför inte hindrar allmänhetens möjligheter att besöka stranden