Fortsatta planer på turistanläggning i norr

Planerna på en ny turistanläggning på norra Gotland går vidare. Det är vid Bungenäs som företaget PEAB vill bygga fritidshus, hotell samt en modern marina för fritidsbåtar.

I Bungenäs, som i många är varit stängt för allmänheten, finns det omfattande planer på att bygga. Marken där ägs idag av Fortifikationsverket men byggföretaget PEAB:s ledning är intresserad av att köpa den. Det PEAB vill göra är att bygga hus och också en modern marina för fritidsbåtar där, och kanske också hotell och golfbana.

På Bungenäs finns ju rester av gamla kalkbrott och industrimiljöer, som är registrerade som fornlämningar, och dom ska bevaras också framöver.

I planförslaget sägs också att i själva industrilandskapet ska det bli möjligt att bygga lite större hus, medan i andra områden ska det vara mindre hus som är anpassade till naturen. Arkitekturen och desigen är moderna med gotländska byggmaterial. Och det ska vara olika boendeformer, både radhus och friliggande villor.

Nu ska berörda parter få tycka till om det nya planprogrammet, innan några beslut kan tas.