Nordkalk satsar miljoner för tillstånd

Företaget Nordkalk har redan nu lagt ner flera miljoner kronor på olika konsulter, för att få tillstånd att bryta kalksten i Bunge. Bland annat har företaget anlitat en biolog som kommit fram till att det område där Nordkalk vill ha sin täkt inte alls är så värdefullt ur naturvårdssynpunkt som länsstyrelsen hävdar.

Företaget har också lagt ner två till tre miljoner på olika provborrningar i området säger fabrikschef Nils Kattilavaara.