Nya bostäder föreslås i Valleviken

Ett nytt planprogram har utarbetats för ett mindre område väster om Valleviken i Rute. Anledningen är att det finns önskemål om att bygga bostadshus där

Högst 20 fastigheter kan stadsarkitektkontoret tänka sig, och husen ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Innan byggnadsnämnden kan anta planen för området vid Valleviken ska berörda parter få tycka till.