Ingen asfalt vid Axelsro

Det blir ingen asfaltering av vägarna vid Axelsro i Västerhejde, eftersom flera av fastighetsägarna i området motsätter sig planerna på att asfaltera vägarna

Villaägareföreningen där har tidigare ansökt hos lantmäteriet om att bilda en så kallad gemensamhetsanläggning för upprustning av vägarna i området.

Men flera av fastighetsägarna i området motsätter sig alltså planerna på att asfaltera vägarna och har skrivit till lantmäteriet om det.

Ordföranden i villaägarföreningen har avgått till följd av konflikten mellan dom olika grupperna.