Ja till trätjära från Kemikalieinspektionen

Trätjära får användas i Sverige även efter den första september i år trots nya EU-regler, det är beskedet från Kemikalieinspektionen som anser att trätjära inte berörs av de nya direktiven.

Många har oroat sig för att den traditonellt tillverkade trätjäran inte längre skulle få användas när EU:s nya biociddirektiv träder i kraft i höst. Men Kemikalieinspektionen i Sverige anser att trätjära fungerar som en lack, och bara ger en skyddande yta. Därför anser de att tjäran inte berörs av de nya reglerna.

Biociddirektivet gäller mest bekämpningsmedel, men om trätjära är biologiskt eller kemiskt verksam i skyddet av trä så krävs både analyser av innehållet och tillstånd från Kemikalieinspektionen för att få sälja tjäran, enligt EU.

De andra nordiska länderna har ansökt om undantag från de nya kraven när det gäller trätjära, men det har inte Sverige gjort. Tillsammans utreder nu länderna i norden hur tjäran fungerar och om den omfattas av EU:s nya krav.