Arbetsmiljön på Mullvaden inspekterad

Efter en inspektion på förskolan Mullvaden i Hemse tycker Arbetsmiljöverket att personalen på förskolan kan för lite om riskerna med störande buller och hur det påverkar arbetsmiljön.

Verket tycker också att det behövs en ramp i förskolans cykelförråd så att personalen slipper lyfta cyklarna över den höga tröskeln som finns där