Mark vid Nisse kollas före husbygge

En arkeologisk förundersökning ska göras vid Nisse i Hablingbo. Anledningen är att GEAB ska schakta där.

Eftersom det finns fornlämningar i området, så måste en undersökning göras först. Anledningen till att GEAB ska schakta i området är att det ska byggas hus i området.