Torka kan kosta bönderna miljardbelopp

Att torkan varat så länge kan innebära stora ekonomiska förluster för de svenska lantbrukarna. Värden för minst en halv miljard kronor kan gå förlorade, skriver tidningen Dagens Industri.

För varje tio procent som skörden minskar betyder det enligt jordbruksverket ett inkomstbortfall på 500 miljoner kronor, eller 500 kronor per hektar.

Peter Olsson som är ordförande för LRF på Gotland säger till Dagens Industri att torkan kan ge lantbrukare mellan 10 och 50 procent lägre skördar och lägre kvalitet. Om det inte snart kommer regn kan det för Gotland, som är den plats i Sverige som är värst drabbad av torkan, bli ett totalt skördebortfall på 25 procent eller mer.

Men enligt Bengt Johnsson på jordbruksverkets marknadsenhet finns det en positiv sida som kan kompensera bortfallet. ”Oavsett vad som händer har bonden alltid sitt arealstöd. Torkan ger också lägre kostnader för bekämpningsmedel och torkning av spannmål. När utbudet minskar finns också möjligheten till ett bättre marknadspris”, säger Bengt Johnsson till Dagens Industri.