Kraftig ökning av indraget studiebidrag

144 gymnnasieelever på Gotland förlorade studiebidraget under minst en månad förra läsåret på grund av skolk. Det visar siffror från Centrala Studiestödsnämnden, CSN, som publiceras i tidningen Metro.

Enligt Magnus Fors på CSN beror ökningen till stora delar på att skolorna blivit bättre på att rapportera om frånvaron. Eleverna har en frånvaro på minst 20 procent. Läsåret 2004/2005 var antalet 49 gotländska gymnasieelever som fick stödet indraget.