Låt Slite bli nödhamn för Östersjöområdet!

Gör Slite till nödhamn! Miljöpartisten Karin Svensson Smith skriver i ett brev till infrastrukturminister Ulrica Messing och pekar på att det idag inte finns en enda hamn i Östersjöområdet som är specialutrustad för att ta emot fartyg i nöd.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning kring vilka hamnar i Sverige som ska utpekas som strategiska för att passa in ett miljöanpassat godstransportsystem. Slite skulle med sitt strategiska läge exempelvis kunna övervägas, skriver Karin Svensson Smith, Gotlands första-kandidat till riksdagen för Miljöpartiet de Gröna och hon undrar om ministern är beredd att ge den nyligen tillsatta hamnutredningen i tilläggsdirektiv att peka ut en svensk nödhamn.