VA- nätet byggs ut i Hablingbo

Nu ska det kommunala VA-nätet byggas ut så att även Nisseviken i Hablingbo kommer att anslutas. Det finns idag närmare femton hushåll med fast boende i området, och dessutom många sommarboende.

Vattnet i brunnarna runt Nisseviken är ofta bräckt eller dåligt på annat sätt och därför vill alltså kommunen bygga ut VA-nätet. Därmed blir det också möjligt för fler att bygga i området.