Bara en anmälan om svartjobb

Under den här sommaren har hotell och restaurangfacket på Gotland bara fått information om ett fall där personer provjobbat utan lön.

Mats Bendelin , HRF, säger i en kommentar till Radio Gotland att han tror att alltfler har insett nackdelarna med att jobba svart.