Sundrebo får nej till att bygga nytt

En åretruntboende sundrebo får avslag av Länsstyrelsen på Gotland för sin ansökan om att få uppföra permanent bostadshus samt friggebod på sin mark. Länsstyrelsen anser att det planerade bostadshuset skulle synas alltför väl i landskapet och medföra påtaglig skada på landskapsbilden. Området får inte påverkas av ny bebyggelse, anser länsstyrelsen.