Rutebor får dispens från strandskydd

En fastighetsägare i Rute får länsstyrelsens tillstånd att ändra det yttre utseendet på byggnad genom att ta upp fönster i det befintliga huset. En annan fastighetsägare - också i Rute - får byta tak på stuga samt uppföra arbetsbod och carport på tomten. Båda får dispens från Länsstyrelsen från strandskyddsbestämmelserna. Fastigheterna ligger i naturreservatsområdet Gotlandskusten.