Folkpartister överklagar försäljning

De båda folkpartisterna Bror Lindahl och Mats-Ola Rödén överklagar till länsrätten Gotlands kommunfullmäktiges beslut att sälja ett antal kontorsfastigheter i Visby till företaget Peab.

Det var i juni som kommunfullmäktige beslutade att sälja fastigheterna till Peab för 46 miljoner kronor. Men de borgerliga partierna riktade hård kritik mot beslutet, eftersom fastigheterna inte bjudits ut på öppna marknaden först.

Mats-Ola Rödén och Bror Lindahl skriver till länsrätten att de vill att beslutet upphävs, eftersom det inte varit någon värdering av byggnaderna på flera år, och kommunen borde kunnat få in mer pengar om dom bjudits ut på öppna markanden. Därmed anser de att kommunen brutit mot förvaltningslagen.