Tillstånd för arkeologiska undersökningar

En arkeologisk undersökning ska göras vid Langhammars på Fårö i månadsskiftet juli-augusti. Länsstyrelsen har nu gett länsmuseet tillstånd att köra bil i området och också att ta bort enstaka buskar.

En arkeologisk förundersökning skall också göras på Kronholmen i Västergarn i samband med att en befintlig damm skall utökas och en ny uppföras.  Det har Länsstyrelsen beslutat och förordar också att Länsmuséet skall genomföra förundersökningen.