Anmärkning mot tunga lyft på förskola

Arbetsmiljöverket har fyra anmärkningar på arbetsmiljön vid Elvadalens förskola i Slite.

Vid inspektion har man funnit brister i rutinerna vid hot- och våldssituationer, bristande kunskaper om störande buller och diskarbetsplatsen och cykelförrådet har brister i den fysiska arbetsmiljön, vilket innebär att personalen utsätter sig för tunga lyft och felaktiga arbetsställningar.