Minskad vinst för Svenska Spel

Vinsten för Svenska Spel blev 2,141 miljard kronor första halvåret i år. Men vinsten är 163 miljoner kronor mindre, jämfört med samma period i fjol.

Det som gått sämre har varit spelandet i butik och på restauranger, medan spel via mobiltelefoner och på internet ökat stort (bruttospelintäkterna ökade med 206 miljoner - 42,9 procent - jämfört med första halvåret 2005).

Ändå är halvårsresultatet inte mer än godkänt, säger Jesper Kärrbrink, som är vd för Svenska Spel, som förklarar minskningen med att bolaget befinner sig i en period av förändring där de investerar för att skapa nya intäkter. 

• Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760 motsvarande period 2005), en minskning med 0,7 procent.

• Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 4 251 MSEK (4 227), en ökning med 0,6 procent.

• Rörelseresultatet minskade med 6,2 procent till 2 134 MSEK (2 275).

• Resultat efter finansiella poster minskade med 7,1 procent till 2 141 MSEK (2 304).