Gotlänningar sparar på vattnet

Förbudet mot att vattna med slang med kommunens vatten, har slagit väl ut. Sedan förbudet infördes har konsumtionen av vatten minskat med 1800 kubikmeter per dygn enbart i Visby.

- Jag är glad att Visbyborna inser hur allvarlig situationen är, säger ingenjör Jonas Aaw på vattenverket.
För övriga Gotland finns inga siffror tillgängliga.