Grannar upprörda över Länsstyrelsens avslag

Länsstyrelsen avslog nyligen en ansökan om bygglov från lantbrukaren Vanja Larsson i Sundre och det har upprört hennes grannar eftersom hon nu kan tvingas flytta från gården som hon och hennes familj brukat under lång tid.

Vanja Larsson har velat bygga ett nytt mindre bostadshus på gården eftersom det gamla är slitet och en renovering skulle vara för kostsam för henne Men Länsstyrelsen menar att ett nytt hus på gården skulle synas alltför väl i landskapet och medföra påtaglig skada på landskapsbilden. Men det håller varken Vanja Larsson eller hennes grannar med om och de ifrågasätter om någon från Länsstyrelsen verkligen varit på gården och sett landskapet