Anmäler hembygdsmöten för trakasseri

Konflikten mellan olika intressen på ön Furillen fortsätter. En av de sommarboende har skrivit till företaget Akzo Nobels personalstiftelse och klagat på att de upplåter mark åt hembygdsföreningen att träffas på.

I brevet skriver hon bland annat att hembygdsföreningen samlas där för att trakassera henne.

Kalle Sundman är ordförande för Akzo Nobels personalstiftelse och han menar att man upplåtit platsen för att hembygdsföreningen skall kunna träffas där under sommaren och dricka kaffe och umgås.

Ulla Hvenmark som har skrivit till stiftelsen och klagat har flera gånger överklagat bygglov på Furillen - och hon har fått rätt, eftersom det funnits formella fel i beslut hon överklagat. En stor del i konflikten gäller fotografen Johan Hellström och Fabriken på Furillen med hotell, restaurang, konferens och de omdiskuterade eremitkojorna på stranden. Ulla Hvenmark skriver att Akzo Nobels personalstiftelse, hembygsföreningen och Johan Hellström samarbetar för att trakassera henne. Hon kallar deras träffar demonstrationer, och skriver att de placerat ut möblerna vid samlingsplatsen i ”lönndom” Styrelsen har möte i mitten av september, men redan nu hotar Ulla Hvenmark med att stämma Akzo Nobel, om inte rastplatsen bredvid hennes tomt tas bort. Hon är en av de närmaste grannarna till personalstiftelsens 9 stugor på Furillen, men hon vill inte vara med på en inspelad telefonintervju, utan vill prata om saken när hon själv är på plats på Furillen. I brevet skriver Ulla Hvenmark att Akzo Nobel är med i en rävaktig komplott mot henne, något som Kalle Sundman bestämt tillbakavisar.