Många barn behöver särskilt stöd

Allt fler barn har så svåra familjeförhållanden att de behöver särskilt stöd från socialtjänsten. Men många får inte den hjälp de har rätt till, ofta för att det är oklart vem som har ansvaret.

Därför har regeringen för första gången beordrat länsstyrelserna att kolla vad som brister i kommunernas arbete.

Misshandel, drogmissbruk, eller en ensamstående förälder som helt enkelt inte orkar vara förälder längre. Allt fler barn och unga hamnar i situationer där dom behöver hjälp utanför familjen, och då är det socialtjänsten som ska kopplas in.

Gotland tillhör de kommuner där det finns flest utsatta barn, i förhållande till folkmängden. Ulf Linnerhed på Länsstyrelsen vet att många av barnen inte får den hjälp de behöver, och tror att samarbetet mellan socialtjänsten och skolan på Gotland kan bli bättre.

Enligt lagen är det oftast upp till barnets föräldrar om man vill ha hjälp från socialtjänsten. Bara i några fall, där det till exempel är uppenbart att en förälder misshandlar sitt barn, kan det bli aktuellt med ett tvångsomhändertagande och barnet kommer till ett familjehem.