Kyrkovalet kostar för mycket

Det läggs ner stora pengar på kyrkovalet. En stor del av dom pengarna skulle kunna användas på bättre sätt. Det anser kyrkopolitikern Inger Harlevi i en motion till kyrkomötet, som hålls i september.

Inger Harlevi anser att man ska ha kvar valen till församlingarna, men till andra nivåer inom kyrkans organisation bör valen ske genom så kallade indirekta val, dvs att dom som sitter med i församlingarnas styrelser ska rösta.

Hon vill också att det tillsätts en statlig utredning om det statliga stödet till det kyrkliga kulturarvet i framtiden. Med sjunkande medlemsantal är det inte rimligt att svenska kyrkan och medlemmarna själva ska bära det ekonomiska ansvaret, tycker hon.