Länsstyrelsen godkänner ökad övervakning

Nu blir det fler övervakningskameror på Destination Gotlands färjor. En ökning på upp till 50 kameror på de större färjorna. Anledningen är att rederiet vill skapa större säkerhet ombord, till exempel vid ett nödläge.

Facket, SEKO Sjöfolk, har tidigare protesterat mot att det blir för många övervakningskameror, bland annat på restaurangtorget och där man ser film. Facket anser att kamerorna är kränkande.

Men efter påpekanden från Destination Gotland har nu Länsstyrelsen gjort en samlad bedömning och kommit fram till att säkerheten måste komma i första hand och ger därför tillstånd till samtliga kameror.