Klartecken för stenhuggarmuseum

Nu ger Länsstyrelsen klartecken för byggandet av ett museum vid Kettelviken i Sundre. Syftet med muséet är att återskapa en verklig stenhuggarbod, en tidstypisk arbetsplats, så att museets besökare skall kunna se hur stenhuggare på Storsudret arbetade för i tiden.

De två personerna bakom bygget har tidigare fått avslag. Men den nya ansökan, som lämnades in i förra veckan, har nu godkänts. Länsstyrelsen bedömer nämligen att byggnaden där den nu kommer att placeras, inte utgör någon påtaglig skada för riksintresset för friluftsliv, naturvård och kulturvård.