Förbättrat samarbete kan hjälpa barn som far illa

Allt fler gotländska barn och ungdomar som far illa får inte den hjälp de behöver. Samarbetet mellan skolan och socialtjänsten måste bli bättre, för barnens skull. Det anser Mats Hanell, rektor med ansvar för Sudrets skolområde

Mats Hanell tror att bristerna i samarbetet bland annat kan bero på att skolan och socialtjänsten hamnat längre i från varandra geografiskt sedan socialtjänstens kontor har flyttats till Visby

I år har regeringen för första gången beordrat länsstyrelserna att granska hur socialtjänsten i kommunerna arbetar med barn som har det så svårt hemma att dom behöver hjälp från någon annan. Mats Hanell hoppas att det ska göra att färre barn slarvas bort, och att barnen får det stöd de har rätt till. Han är övertygad om att samarbetet mellan socialtjänsten och skolan kan bli bättre.