Sjöfartsinspektionen granskar hamnar inför ny lag

En ny lag om hamnskydd kommer troligen att träda i kraft nästa år, enligt direktiv från EU. Sjöfartsinspektionen kommer därför nu att granska dom svenska hamnarna, för att se hur väl dom uppfyller EU:s regler.