Ny detaljplan möts av protester

Flera fastighetsägare i Sanda, både fast boende och sommarboende, överklagar nu den nya detaljplanen för Lekarve i Sanda. Det handlar om ett område som ligger på gränsen till Västergarn, intill kustvägen.

Av dom 22 tomter som planeras där kommer sex stycken att hamna inom det område som benämns Gotlandskusten och där inga nybyggen ska tillåtas enligt regeringsbeslut, skriver dom till länsstyrelsen.

Fastighetsägarna klagar också på att dom haft svårt att få ut handlingar från stadsarkitektkontoret.