Golfspelande- miljöfarlig verksamhet?

De gotländska golfbanorna kan tvingas öka säkerheten efter en dom i Miljödomstolen som slår fast att golfspelande kan klassas som miljöfarlig verksamhet

Det är Araslövs golfbana utanför Kristianstad som dömts av miljödomstolen efter att ha blivit anmälda av en privatperson. I domen så beskrivs golfbollar som kringflygande sprängsten och därmed golfspelandet som miljöfarlig verksamhet eftersom bollarna kan träffa människor utanför banan.

Domen kan få konsekvenser för andra golfbanor än Araslövs. Till exempel kan de golfbanor som inte ses som tillräckligt säkra tvingas sätta upp nät kring vissa hål. På Gotska Golfklubbens bana i Visby finns två hål som är riktigt nära vägen. Men Leif Thompsson ordförande i Gotska Golfklubben tror inte att domen kommer att innebära något för deras del