En helvetisk natt på Norderstrand

Norderstrands camping i Visby har fått ett skriftligt klagomål från en familj som bodde på campingen i slutet på förra veckan.

Familjen, som hade varit på cykelsemester på ön, kunde inte sova på hela natten på grund av högljudda festande ungdomar.

Brevskrivaren beskriver natten som helvetisk och tycker att det är oacceptabelt att betala 175 kronor för en sådan upplevelse.

Hon föreslår nu att campingen informerar besökare om att det främst är en ungdoms-camping eller lägger mer resurser på att avhysa dem som stör på campingplatsen.