Slitegårds kvarn i Dalhem vandaliserad

En av Gotlands många kulturhistoriskt intressanta byggnader har blivit vandaliserad. Det handlar om vattenkvarnen vid Slitegårds i Dalhem, där ett 40-tal fönsterrutor krossats genom stenkastning.

Nu ska länsstyrelsen sätta in nya fönster för att inte regn och snö ska förstöra kvarnens välbevarade maskineri.

Kvarnens ägare Bertil Ekelöf fyllde just 84 år, så han orkar inte byta fönster själv, och det är dyrt att anlita någon för jobbet. Men länsstyrelsen har ett särskilt bidrag för att rusta upp ekonomibyggnader som hade stor betydelse för lantbruket förr - och dit räknas Slitegårds vattenkvarn i Dalhem.

Länstyrelsen ska byta fönster i kvarnen den här veckan och nu vill byggnadsantikvarie Tor Sundberg att så många som möjligt får vetat att den gamla vattenkvarnen, som byggdes i slutet på 1920-talet, inte är nåt förfallet ruckel - utan det är en historiskt intressant och viktig byggnad.