Konflikten på Furillen i Rute fortsätter

Konflikten mellan olika intressen på ön Furillen på norra Gotland fortsätter. Igår kväll hade Rute hembyggdsförening återigen ett möte på den nybyggda rastplatsen på ön.

Mötet gav inte något konkret resultat. Men de flesta tyckte att tonen under mötet var mer sansad och att man förde en dialog på ett annat sätt en tidigare. Trots det är en lösning fortfarande långt borta.

Det som de boende på Furillen har så olika åsikter om, handlar bland annat om fyra villor och fyra eremitkojor som fotografen Johan Hellström vill bygga för att kunna utöka den verksamhet han bedriver på ön. En verksamhet som de flesta som bor i Rute är positiva till eftersom den skapar fler arbetstillfällen i området.