Inget stopp av PEAB:s köp

Länsrätten har beslutat att inte stoppa kommunens försäljning av innerstadsfastigheter till PEAB i väntan på Länsrättens prövning om försäljningen gått rätt till

Dom båda folkpartisterna Mats-Ola Rödén och Bror Lindahl har begärt att Länsrätten ska pröva om Gotlands kommun gjorde fel när man beslutade att sälja fastigheter i innerstan till företaget Peab.

Dom har också begärt att Länsrätten ska stoppa försäljningen till fallet utretts helt, så kallad inhibition.

Men Länsrätten har nu tittat på fallet och beslutat att något direkt stopp av försäljningen blir det inte. Däremot har rätten ännu inte fattat något definitivt beslut om huruvida kommunen gjort rätt eller fel