Katthem ansöker om bidrag

Gotlands katthem ansöker nu om 25 000 kronor i bidrag från kommunen till sin verksamhet. Pengarna ska gå till de två katthemmen Fårösund och Follingbo.

I ansökan skriver man att verksamheten hela tiden utökas och att den största utgiftsposten är veterinärräkningar för bland annat kastreringar och vaccineringar av katterna